boimorto.org | mapa | que ver | xente | datos | o queixo

 

 

 

 

Un pouco de historia

A historia de Boimorto está absorbida polo próximo mosteiro de Sobrado dos Monxes. Dalgunhas das súas parroquias temos noticias en documentos moi antigos como é o caso de Dormeá, que co nome de Dormiana figura nunha adxudicación a sede iriense no concilio de Lugo do ano 569.

Logo pasou a ser posesión do cabildo compostelán por doación da reina dona Urraca. Pero o poderoso mosteiro de Sobrado, un dos que exerceu máis influencia nas terras galegas, dirixiu a vida e a historia da comarca.

Atrás Top

 


© [email protected] | nos | termos e condicións de uso | privacidade e copyright | colaborar | contactar