boimorto.org | mapa | que ver | xente | datos | o queixo

 

 

 

 

Termos e condicións de uso

Estas condici�ns xerais regulan ó uso do servicio da comunidade virtual de Internet que Boimorto Networks (en adiante [email protected]) ofrece gratuitamente aos usuarios de Internet.

Ó entrar e utilizar os servicios ofrecidos neste sitio web, vostede está aceptando as condici�ns e os termos contidos neste contrato e declara expresamente a aceptación das seguintes condici�ns:

1. As informaci�ns, conceptos e opini�ns emitidas neste sitio web non necesariamente refrexan a posición de [email protected], os seus empregados ou directores. Por está razón, [email protected] non se fai responsable de ningunha das informaci�ns, opini�ns ou conceptos que se emitan neste sitio web.

2. O sitio web [email protected] non se fai responsable pola edición, revisión e censura da información, nin se compromete a verificar o contido das p�xinas ou sitios cos c�les ó usuario se conecte a través do motor de buscas e o directorio de [email protected]. Por conseguinte, [email protected], os seus directores, empregados e persoas afines non se fan responsables da verificación do cumprimento das normas que protexen os dereitos de autor, da legalidade ou da decencia do contido das páxinas as que se teña acceso a través deste motor de buscas ou do directorio de [email protected].

3. O usuario recoñece e acepta que [email protected] non garantira nin asegura a veracidade da información, o contido, os artigos, a propaganda e os anuncios (a "información") que aparezan publicados ou que sexan distribu�dos, directa ou indirectamente a través deste web site, calquera website interconectado, ou calquera dos servicios que se vinculen ou relacionen a esta páxina web (os "servicios").

4. Asemesmo, o usuario acepta que nin [email protected], nin os seus directores ou empregados serán responsables pola entrega, a calidade, os vicios ou calquera outro defecto que puidesen presentar os productos, os servicios, a información ou outros materiais expostos (os "productos"), adquiridos ou obtidos como consecuencia da información, publicidade, invitaci�ns e ofertas que se fagan a través da información ou dos servicios.

5. Ó aceptar o presente contrato vostede declara expresamente que (i) é unha persoa capaz de discernir; (ii) que entrou a este sitio web pola s�a propia vontade e que non foi coaccionado por elo; (iii) que recoñece e entende que o contido de algunhas das p�xinas que se poden localizar a través do motor de busca e do directorio de [email protected] poden conter imaxes, son ou texto que resulten ofensivos e inadecuados e que poden atentar en contra da moral e os bos costumes; (iv) que a selección dos productos ou servicios que o usuario desexe adquirir faino baixo a súa propia responsabilidade, coas únicas garantías legais establecidas a tal efecto polos nosos socios do área de comercio electrónico, encontrándose [email protected] liberada de calquera responsabilidade relacionada coa venta de productos ou servicios; e (v) que ten lido os termos e condici�ns deste contrato, aceptándoos coa s�a plena e única responsabilidade.

6. O Usuario acepta que [email protected] por�, cando o considere convinte, realizar correcci�ns, melloras ou modificaci�ns na información os servicios, sen que de lugar nin dereito a ningunha reclamación ou indemnización, nin implique recoñecemento de responsabilidade algunha.

7. O usuario renuncia o reclamo a [email protected] de calquera tipo de responsabilidade por darnos que en forma directa, indirecta ou consecuencial se podan derivar da prestación e utilización da información ou os servicios, ou da contratación, adquisición e utilización dos productos.

8. O usuario acepta, ademais, as condici�ns de uso establecidas a tal efecto por todas aquelas empresas, instituci�ns ou sitios webs ("socios") cos que [email protected] teña acordos de colaboración ou explotación cando estes acordos repercutan na información, servicios ou productos ofrecidos en [email protected]. As termos e condici�ns especiais de cada un dos socios de [email protected], se os houbese, enc�ntranse convintemente expostos e a disposición do usuario.

9. O usuario comprometese a utilizar os contidos de [email protected] de conforme coa lei, a moral e bos costumes xeralmente aceptadas e o orden público, e obrigase a absterse de utilizar este sitio web con fines ou efectos ilícitos, contrarios o establecido nas presentes condici�ns, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, o que de calquera forma podan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar este sitio web ou impedir a normal utilización ou disfrute de [email protected].

Atrás Top

 


© [email protected] | nos | termos e condicións de uso | privacidade e copyright | colaborar | contactar