Nos

Esta paxina e a punta do iceberg dunhas accions encamiñadas a difusion en Internet dun dos concellos mais enxebres da provincia da Coruña.

Boimorto@NET esta formado por un grupo de persoas que non creen que todo tempo pasado foi mellor, que ainda cren en Boimorto e esperan que nunca se esqueza a sua historia.

Boimorto@NET nunca recibiu fondos publicos nin do Concello de Boimorto nin da Deputaci on de A Coruña nin da Xunta de Galicia. Tampouco ningun partido politico nin fundacion allea a Boimorto@NET nunca contribuiu en ningunha das fases deste proxecto.

Posiblemente sexa porque somos un pequeno proxecto, que usa unha canle con poucos anos de vida que e totalmente descoñecido xa non so polas asociacions culturais, colexios... senon que case que pola totalidade do concello.

Calquera pode axudar. Boimorto@NET non esta betado a ningunha persoa ou asociacion. Calquera que teña informacion esta convidado a entrar. Se tes fotos dos seus rios, das suas fontes, dos seus pazos, das suas xentes, das suas troulas. Se tes documentacion, contos, noticias ou calquera outra cousa, e queres que poida chegar non so os que viven no concello senon os que viven moi lonxe, aqui podes.