Informacion sobre privacidade e copyright

 1. As imaxes mostradas en Boimorto@NET son obtidas a traves dos seguintes medios:

  • A. Obtidas doutras institucions ou sitios web que deron a sua autorizacion expresa para o uso das suas imaxes en Boimorto@NET. Nestes casos ofrecese informacion especifica sobre os dereitos do copyright de ditas imaxines.

  • B. Remitidas por correo electronico, ou ben obteronse en paxinas de Internet que ofrecen gratuitamente o seu contido. En ningun caso ditas paxinas daban aviso legal os seus visitantes sobre o derecho de autor (copyright) que sobre elas puidera haber. Se o autor ou poseedor dos dereitos de copyright das fotografias que figuran neste sitio web desexa que sexan retiradas, basta con que no lo comunique a traves do correo electronico e seran eliminadas de Boimorto@NET.

  • C. Reproduccions sen uso comercial que pertencen os seus propietarios legais. Nestes casos ofrecese informacion especifica sobre os poseedores do copyright de ditas imaxes.

 2. O resto de imaxes, logos, fondos e textos son propiedade de Boimorto@NET e queda totalmente prohibida a sua reproduccion e/ou difusion en calquera soporte inventado ou por inventar, sen a autorizacion expresa e por escrito de Boimorto@NET.

Calquera tipo de servicio prestado en Boimorto@NET para os seus usuarios que supoña calquera tipo de intercambio de datos por parte destes guiase polas seguintes normas de confidencialidade:

 1. Os seus datos seran exclusivamente utilizados para os fines convintemente expostos en cada caso, tales como participacion en xogos, sondaxes de opinion, etc... Os seus datos formaran parte dun arquivo informatico de datos xestionado e exclusivamente controlado por Boimorto@NET.

 2. Estes datos seran cancelados unha vez cumpran os fines para os que foron recabados.

 3. Vostede ten dereito a revisar, modificar ou cancelar estes datos de acordo co establecido na Lei Organica Reguladora do Tratamento Automatizado de Datos de caracter persoal 5/92 de 29 de outubro ( con vixencia no Estado Español ). Se quere facer uso deste dereito, poñase en contacto con nos indicando claramente os datos que nos facilitou e o obxecto da sua mensaxe.