Festas e romerias

En todalas parroquias celebranse festas ou romarias. De todas elas destacamos, o ultimo sabado de xuño, o San Pedro en Cardeiro. No mes de Xullo e o Santiago de Boimorto, e o segundo sabado do mes e o San Cristobo de Dormea.

En agosto, o dia 15, honrase a Santa Maria, en Os Ánxeles e Sendelle; celebran o San Simon en Rodieiros e festexan o San Roque en Arceo, o fin de semana seguinte o 15.

O primeiro domingo de setembro celebranse en Boimorto as festas da Nosa Señora do Rosario e o segundo sabado honran en Brates a Santa Lucia.