Un pouco de historia

A historia de Boimorto esta absorbida polo proximo mosteiro de Sobrado dos Monxes. Dalgunhas das suas parroquias temos noticias en documentos moi antigos como e o caso de Dormea, que co nome de Dormiana figura nunha adxudicacion a sede iriense no concilio de Lugo do ano 569.

Logo pasou a ser posesion do cabildo compostelan por doacion da reina dona Urraca. Pero o poderoso mosteiro de Sobrado, un dos que exerceu mais influencia nas terras galegas, dirixiu a vida e a historia da comarca.

Escudo de Boimorto