Parroquia dos Anxeles

Esta parroquia, que segundo escritos antigos chamabase Perros e cambiou o seu nome o na castelanizacion que se produciu na Galiza, xa que non tiña nada que ver con estes animais, conserva alguns restos romanicos na sua igrexa, da primeira metade do seculo XII. Entre eles o arco triunfal de ingreso o presbiterio e os canciños que sosteñen o aleiro do tellado.

Os Anxeles