Pazos

O concello de Boimorto, cunha etimoloxia que non ten nada que ver co "boi morto", ten a casa do concello en Os Asientos.

É facil descubrir en moitas das casas de labranza esparcidas polas terras de Boimorto restos de antigos pazos, o que indica unha gran prosperidade en tempos antigos.

Proximo a capital municipal, nunha hondonada e precedido de unha frondosa carballeira, encontramos o de Vieite, ben conservado e habitado, cunha explotacion agricola circundante. Tamen cerca da capital do concello, xunto a igrexa de Andabao, encontrase a Casa Torre do mesmo nome, cun escudo na fachada que mira a estrada. Esta habitada e en regular estado de conservacion.

Na parroquia de Sendelle podemos ver a igrexa romanica e dous pazos. O templo conserva un abside semicilindrico, cunha gran venta romanica de amplia arquivolta e diminutas columnas, que lle dan un curioso aire desproporcionado. A nave foi recheada, pero mantivo as sinxelas portas romanicas e un reloxo de sol na esquina sudoeste.

Un dos pazos desta parroquia, o de Cuintas, conserva o seu vello caseron, pero sen ningun atributo pacego.

O de Marco de Arriba ten, en cambio, unha bonita fachada a a orilla do camiño. Esta formada por unha porta de anchas dovelas en arco semicircular e un pequeno escudo. Debaixo do escudo nun bloque de pedra podese ler unha inscricion en letra manuscrita: «Esta casa hizo Rodrigo de primeiro, ano de 1614». Pertenceu o liñaxe dos Codesido, desde sempre afincado en terras de Arzua.

Outro dos pazos que non perderon todo o seu caracter e o de Rodieiros, na aldea de Quiñoi da mencionada parroquia. Recordo do que foi noutros tempos e o portalon de entrada, coronado e Porcelle en Dormea; Liñeiro, Taxide ...

Foto1 Foto2 Foto3 Foto4